1988

META 1988 1-2

Cinthio, Erik. Examensämnet Medeltidsarkeologi. Sid. 3-14.

Andrén, Anders. Ting och text – skisser till en historisk arkeologi. Sid. 15-29.

Wienberg, Jes. Metaforisk arkreologi og tingenes sprog. Sid. 30-57.

Österberg, Eva. Trender i historisk forskning om aldre tid och kontaktytor mellan medeltidsarkeologi och historia. Sid. 58-62.

Andersson, Hans. Medeltidsarkeologi – funderingar kring identitet och förhållningssätt. Sid. 63-69.

DEBATT

Wienberg, Jes. Dendrokronologi og kildekritik -om dateringen av Store Köpinge kirkes romanske ombygning. Sid. 70-82.

LTITERATUR

Madsen, Per Kristian. Nyt om middelalderkeramik. Sid. 83-93.

Poulsen, Bjørn. Fra det synlige til det usynlige. Sid. 94-97.

META 1988 3

Adolfsson, Gundula. Romantik och antiromantik i dockskåp – om arkeologiska utställningar i Sverige. Sid. 3-11.

Augustsson, Jan-Erik. Stockholms medeltidsmuseum – Helgeandsholmen. Sid. 12-19.

Benneth, Solbritt. Drottens kyrkoruin. Sid. 20-23.

Claesson, Eivind. Medeltidsutställningar i Västergötland under sommaren 1988. Sid. 24-28.

Lidén, Anne. Medeltidsutställningen på statens historiska Museum – kritik och vision. Sid. 29-47.

Litteratur

Roesdahl, Else. Land og By i Middelalderen 1-4. Sid. 48-50.

Protokoll från årsmötet 1988. Sid. 51.

META 1988 4

Eriksson, Anna-Lena. Norska riksborgar – återupplivande av ett forskningsområde. Sid. 3-18.

Roslund, Mats. Polsk vårresa. Sid. 19-31.

Debatt

Redin, Lars. Om makt och vetenskapligt ansvar. Sid. 32-43.

Wahlöö, Claes. Stadshistoria i Malmö – en betraktelse över den nya utställningen. Sid. 44-47.

META 2024