1999

META 1999 1

Wienberg, Jes. Flugten fra middelalderen. Sid. 3-17.

Drake, Knut. Finlands nya medeltid. Sid. 18-23.

Gansum, Terje. Veierutenforbindelse? Positivisme og socialteori i veiforskningen. Sid. 24-37.

Molaug, Petter. B. Noen tanker om representativitet ved middelalderske bygravninger. Sid. 38-48.

Olsson, Anders. Spår av avfallshantering i ett urbant sammanhang. Sid. 49-65.

META 1999 2

Wagnkilde, Hanne. Slaviske træk i bornholmske grave fra tiden omkring kristendommens indførelse. Sid. 3–20.

Ingemark, Dominic. Kontrafaktisk arkeologi – Alternativa förflutna som analytiskt instrument för arkeologisk tolkning. Sid. 21–33.

Jörmyr, Carola. Ystad och byggnadsvården – en studie i behandlingen av byggnadsarkeologiskt källmaterial under 1900-talet. Sid. 34–48.

Haggrén, Georg. Två perspektiv på den materiella kulturen på slott och sätesgårdar under den äldre vasatiden. Sid. 49–62.

META 1999 3

Karlsson, Håkan. Den kritiska dialogens nödvändighet. Svensk arkeologi inför det 21 århundradet. Sid. 3-19.

Larsson, Stefan. Källmaterialets olidliga lätthet – en fortsättning på diskussionen kring arkeologins ursprung. Sid 20-28.

Wienberg, Jes. Vindmøller men ingen mel. Sid.29-30.

Saunders, Tom. Några slutsatser från att intiegrera skriftliga källor och stratigrafi. Sid. 31-44.

Lorén, Dan. En skogsarbetarkojas bekännelser. Sid. 45-59.

META 1999 4

Häggström, Leif H. Något om metalldetektorns nytta och förtret utifrån erfarenheter inom Vitteneprojektet. Sid. 3–11.

Jonsson, Kristina. Bland barnaföderskor, spädbarn och ”vuxna barn” – social och religiös kontroll speglad i gravmaterialet från Västerhus. Sid. 12–35.

Linaa Larsen, Jette. Fra skår til strukturer. Multivariable analysemetoder anvendt på dansk keramik fra senmiddelalder og renæssance. Sid. 36–44.

Nicklasson, Påvel. Gudfasts gård i Stafsinge. Sid. 45–57.

META 2024