1981

META 1981 1

Nielsen, Leif Chr. Landsbyregulering og grubehuse. Aktuelle problemer i dansk vikingetidsforskning. Sid. 2-12.

Christopherssen, Axel. Middelalderens kulturlandskap i sökelyset. Presentation av ett forsknings­

projekt. Sid. 13-16.

Lunde, Öivind & Marstrander, Lyder. Dokumentasjon ved bygravninger i Norden. Sid. 17-19.

Redin, Lars. TØnsberg sett från sidan. Sid. 20-23.

Moberg, Carl-Axel. Sagan om det ansvarslösa arkeologparet på 1990-talet och sedan. Sid. 24-25.

Litteratur

Andrén, Anders. En ny vikingatid I Danmark. Sid. 26-27.

Hebyr, Eva. Presentation av en nyutkommen handledning. Sid. 28-30.

Sundnér, Barbro. Ebbe Nyborg: Enkeltmænd og fælleskaber i orgnaiseringen af det romanske kirkebyggeri. Sid 31-35.

Debatt

Stenholm, Leif. Lerbottnar. Sid. 36-37.

Tesch, Sten. En smakfråga? Sid. 38-39.

Årsmötesprotokoll och stadgar. Sid 40.

META 1981 2

Andersson, Hans. Varför nyare tids arkeologi. Sid. 3-5.

Johansen, Arne. B. Nyere tids arkeologi -et universitetsansvar. Sid. 6-12.

Jönsson, Eva & Kihlberg, Stefan. Eftermedeltida arkeologi i Göteborg. Sid. 13-17.

Dahl, Olga, Lansvik, Anita, Lorentzson, Mona. Kv. Frimuraren i Göteborg: Arkeologi, historia och genealogi. Sid. 18-19.

Jonsson, Leif. ”Nyare tids arkeologi”- några synpunkter från en osteolog. Sid. 20.

Jonsson, Leif. Undersökning av 1600-talsbebyggelse i Marstrand. Sid. 21-23.

Petersson, Maria. Lidköping eller arkeologin och hjälpvetenskaperna. Sid. 24-25.

Christophersen, Axel. Den ekspansive arkeologien – Refleksjoner over begrepet ‘nyere tidens arkeologi’. Sid. 26-35.

Ekre, Rune. Västsvenska medeltidsborgar som arkeologiskt studieobjekt. Sid. 36-39.

Carlsson, Kristina. Fynden från medeltidsborgarna i Västsverige. Sid. 40-43.

Wallander, Anders. Medeltida järn i svenska fyndkomplex. Sid. 44-46.

Olsson, Kerstin & Kindberg, Hans. Några medeltida sevärdheter i Bohuslän. Sid. 47-48.

META 1981 3-4

Redaktionellt. Sid. 1-2

Jensen, Ronnie. Övergivna by- och gårdstomter – ur ett uppländskt perspektiv. Sid. 3-18

Rahmqvist, Sigurd. Det medeltida Sverige – en presentation. Sid. 19-21

Sporrong, Ulf. Individen, samhället och kulturlandskapet – en studie av agrarlandskapet med utgångspunkt från Barknåre by i norra Uppland. Sid. 22-24

Broberg, Anders. ”Tenne efterscriffne vtiord benemd Lingenor hauffer legat i öde i tuhundrade år…” Sid. 26-29

Broberg, Anders. Österlövsta, en medeltida sockenkyrkogård i nordligaste Uppland. Sid. 30-31

Vikingatid och medeltid runt det medeltida Malmö

Rosborn, Sven. Inledning. Sid. 32

Billberg, Ingmar. Byområde och bebyggelsekontinuitet. Sid. 32-36

Rosborn, Sven. Södra Malmöområdet i makroperspektiv. Sid. 36-37

Reisnert, Anders. Fosie i mikroperspektiv. Sid. 37-40

Medeltida bytomter – en antikvarisk enkät. Sid. 41-51

Debatt

Rosborn, Sven. Funderingar kring ett nystartat projekt. Sid. 52-54

Madsen, Per Kristian. Den defaitistiske arkæologi. Sid. 55-57

Wallin, Lasse. Lerottnar – återigen. Sid. 58

Stenholm, Leifh. Motreplik. Sid. 59-60

Ericsson, Ingolf. Medeltidsborgar i västsverige – en kommentar. Sid. 61-65

Mattisson, Ann-Christin. Borgforskning och onomastik. Sid. 66-67

Ödman, Aners. Vad är det här då? Sid. 68

META 2024