2004

META 2004 1

Risan, Thomas. Kirkegården på Domkirkeodden. Om kjønn og kristenrett. Sid. 3-20.

Hägerman, Britt-Marie. Grodor, grodor, grodor. Vad gör alla dessa grodor här? Sid. 21-36.

Bentz ,Emma. Mer än en by – presentation av ett projekt. Sid 37-48.

Magdalena Naum. Slavic Bornholm – searching for the interactions between Bornholm and the north-western Slavic area ca 900 – 1259. Sid. 49-58.

META 2004 2

Suhonen, Mervi. Optimism, pessimism and fruitful compromises Consequences of flexibility in stratigraphy. Sid. 3-14.

Fogelberg, Kerstin, Gradelin, Gunilla & Menander , Hanna. Ve och fasa. En diskussion kring bruket av faser. Sid. 15-30.

Svart Kristiansen, Mette. Serie -matrix. Et redskab til bearbejdning og formidling af stratigrafi. Sid. 31-43.

Linaa Larsen, Jette & Hjermind, Jesper. Keramik og Tak fra Viborg Søndersø. Preliminære resultater af forskningsprojektet Viborg Søndersø 2001. Et pilotprojekt for tværfaglig forskning og metodeudvikling i dansk byarkæologi. Sid. 44-56.

Lehtonen, Hannele & Uotila, Kari. Digitization of stratigraphy. Experiences from the excavations of the medieval town of Naantali, Finland. Sid. 57-64.

Heimdahl, Jens. Ögonblick och kontinuitet. Horisontbegreppets användbarhet inom kulturlagerstratigrafi. Sid 65-74.

Sarnäs, Per. Att ha metoden som mål? Några reflektioner med utgångspunkt i matjordsarkeologi. Sid. 75-80.

META 2004 3

Högberg , Anders. Historiemedvetande och uppdragsarkeologi – tankar om alternativa

Kunskapsmål. Sid. 3-18.

Holtorf, Cornelius. Arkeologi som äventyr. Sid. 19-25.

Wienberg, Jes. Arkæologi, filosofi og retorik. Sid. 26-37.

Svestad, Asgeir. Hvorfor oldsakene må komme først. Svar til Jes Wienberg. Sid. 38-47.

Christensen, Tina. Det bliver aldrig det samme igen! En anmeldelse af Hans Christian Petersens artikel. Sid. 48-51.

META 2004 4

Knarrström, Bo. Slaget vid Landskrona 1677. Resultat från arkeologiska undersökningar av slag

fältet vid Ylleshed. Sid 3-39.

Högberg, Anders. Bilder av skånsk uppdragsarkeologi hos allmänheten och i dagspress.Sid. 40-55.

Ekengren, Fredrik. The Interplay of Past and Present: Papers from a session held at the 9th annual

EAA meeting in St. Petersburg 2003. En anmälan. Sid. 56-58.

META 2024