2006

META 2006 1

Frydenberg, Hilde Sofie. Massematerialenes ubestemmelighet? Sid. 3-11.

Puputti, Anna-Kaisa. A zooarchaeological study on animal husbandry and game exploitation in the 17th century Tornio, Northern Finland. Sid. 12-28.

Roslund-Forenius, Ylva. Flottningslämningar- en del av vår skogshistoria. Sid. 29-44.

Svensson, Eva. Stora Ådalen. Kulturmiljön och dess glömda förflutna. En recension. Sid 41-45.

Wienberg, Jes. Middelalderlige vandmøller. Recension. Sid 46-50.

Roslund, Mats. Dop och död – danska korståg med nutidskänsla. En recension av ”Danske korstog. Krig og mission iØstersøen”. Sid. 51-54.

META 2006 2

Sven Isaksson, Sven. Ur skogen -Förändringar i människans relation till den vilda naturen under järnålder och tidig medeltid. Sid. 3-14

Rundberget, Berndt. Perspektiver på jernproduksjon i Gråfjellområdet. Sid.15-32.

Hennius, Andreas. Om den tidiga tjärframställningens historia. Sid 33-42.

Forenius, Svante. Järnhantering i gränsland. Sid. 43-55.

Nilsson, Ing-Marie. Anmälan av Jan Eric Sjöbergs bok ”Att återerövra det förflutna. Georg F. L.Sarauw. Botanikern som blev arkeolog”. Göteborgs Stadsmuseum 2005. Sid. 56-57.

META 2006 3

Lucas, Gavin & Snæsdóttir, Mjöll. Archaeologies of Modernity in the Land of Sagas. Sid. 5-18.

Wienberg, Jes. Kirkearkæologi – fra stil til kulturarv. Sid. 19-29.

Knarrström, Annika. Den okände soldatens okända grav – arkeologin om historiska slagfältsgravar. Sid. 31-56.

Myrberg, Nanouschka. Svears rätt och nationalismens drake – om en mytisk gemenskap. Sid. 57-68.

Øye, Ingvild. ”Den medeltida byns sociala dimensioner” – nye tilnærminger til den skånske landsbyen. Sid. 69-79.

META 2006 4

Larsson, Mats. Hjortpark, kronoskog och ladugård- nya perspektiv på Skyttsie Hage på Skanörs ljung. Sid. 3-18.

Magnell, Ola. Att befolka en stadsdel- Pälsare i det medeltida kvarteret Blekhagen, Lund. Sid. 19-34.

Götlind, Anna & Nilsson, Ola. Järnräntor och slaggvarp – en studie av metallproduktionen på ”Näveberg”. Sid. 35-52.

Anglert, Mats & Knarrström, Annika. Sentida bosättningar och historisk arkeologi – knappast en marginell historia! Sid. 53-80.

META 2024