2005

META 2005 1

Bodin, Sara, Hulling, Hans, Pettersson, Susanne & Svensson, Eva. Olika perspektiv på föremål. Materiell kultur hos obesuttna ca 1900. Sid. 3-20.

Cornell, Per. Vad bör göras? Om arkeologi, eklektoretorik och Svestads ordning. Sid. 21-27.

Hegardt, Johan. Adjö Asgeir Svestad. Välkommen, Jes Wienberg. Sid. 28-34.

Karlsson, Håkan. En retorisk bumerang. Asgeir Svestad och (u)arkeologin. Sid. 35-40.

Notelid, Michel. Varför begrundan måste komma före disciplinen. Sid. 41-45.

Rundkvist, Martin. Arkeologer tittar på gamla saker för att ta reda på hur det var att leva för länge sedan. Sid. 46-52.

Herschend, Frands. Argumentation ad hominem i dag och för 160 år sedan. Sid. 53-59.

Kristiansen, Kristian. Hvorfor nysgerrigheden må komme først. Svar til Asgeir svestad.Sid. 60-63.

META 2005 2

Jönsson, Lars & Kockum, Jan. Att sätta gränser. Sid. 3-20.

Ifverson, Patric & Heimer, Olle. Almdala. En storgård från sen vikingatid och tidig medeltid i Lockarp, Skåne. Sid. 21-38.

Ingwald, Johan & Löwgren, Karin. Fynd med kyrklig anknytning från en medeltida gård i Bunkeflo. Sid. 39-51.

Ratilainen, Tanja. Building plan left unfinished? Excavation project at St. Lawrence Church of Hämeenkoski. Sid. 52-65.

Wienberg, Jes. Historisk arkæologi i samtiden. Sid. 66-76.

META 2005 3

Myrberg, Nanouschka. Numismatik mellan historia och arkeologi. Introduktion och pulstagning. Sid. 3-10.

Horsnaes, Helle W. Når mønter ikke er penge – et eksempel på postmodernistisk numismatik. Sid. 11-20.

Ingvaldsen, Håkon. Mellom objekt og symbol. Kontekstbaserte tolkningsteorier for mynters oppkomst og funksjon fra antikken til vår tid. Sid. 21-36.

Kilger, Christoph. På jakt efter människorna bakom mynten. Tolkningsmöjligheter inom det numismatiska och historiskarkeologiska forskningsfältet. Sid. 37-52

Moesgaard, Jens Christian. Bønders møntbrug i middelalderen. Hvad detektorfundne mønter fortæller. Sid. 53-65

META 2005 4

Pettersson, Claes. Farlig historia – arkeologi bland miljögifter. Sid. 3-13.

Svestad, Asgeir. ”Til helvete med Thomsen” -En siste replikk. Sid. 14-17.

Hjørungdal, Tove. Instead of a Review: Outline and Discussion of a Book on Johanna Mestorf, a Lady Amongst 500 Gentlemen. Sid. 18-37.

Petersson, Bodil. Arkeologi som populärkultur. Recension av Cornelius Holtorfs bok ”From Stonehenge to Las Vegas: Archaeology as Popular Culture”. Sid. 38-46.

Klackenberg, Henrik. Mynt, myntfynd och ekonomi i Danmark 1241-1340. Sid. 47-50.

Nilsson Stutz, Liv. Äntligen! Bredd och djup om arkeologi och etik från en svensk horisont. Sid. 51-53.

Bentz, Emma, Lagerstedt, Anna & Svensson, Eva. Hantverk på den medeltida landsbygden. Konferensrapport från Ruralia VI. Sid. 54-61.

META 2024