Sponsorer

Utgivningen av META-historiskarkeologisk tidskrift 2020 har möjliggjorts genom frikostigt bidrag från: Arkeologikonsult, Arkeologgruppen, Stiftelsen Upplandsmuseet, Bohusläns museum, Kulturmiljö Halland och Stiftelsen Kulturmiljövård.

META 2024