2001

META 2001 1

Ekman, Tomas. En He-man i vadmal- Stormannen som arkeologisk fiktion. Sid 3-12.

Alén, Vesa. Från svärd till knappnålar. Relationen mellan nya grävningsmetoder och föremålsfynd i utgrävningen av några kyrkor på 1960- 1980- talen. Sid. 13-23.

Taivainen, Jouni. Tyrväntö sockens bosättningshistoria från järnålder till medeltid. Sid. 24-40.

Bäck, Mathias. Ny bok om bebyggelsehistoria och arkeologi i Laukko, Finland. Sid. 41-43.

Högberg, Anders. Barn och materiell kultur- reflexioner kring en läsning. Sid. 44-47.

Bäck, Mathias. Report from a seminar on red earthenware. Sid. 48-54.

META 2001 2

Lindholm, David. Slagfält och Svärd. Nygamla områden inom den medeltidsarkeologiöska forskningen. Sid. 3-8

Löndahl, Viveka. Ett smärtfritt förflutet? – rapport från ”Projekt Brännklint”. Sid. 9-24

Nicklasson, Såvel. Stora och små män – en kommentar till en debatt? Sid. 25-32

Häggström, Leif. Tre källkritiska frågor om makt – en kommentar till Tomas Ekmans artikel ”En he-man i vadmal”. Sid. 33-37

Gansum, Terje & Skarre, Tom W. Hulveger – forslag til begreper og terminologi. Sis. 38-57

META 2001 3

Edberg, Rune. Rurik, Jaroslav den vise och Djingis khan. Sid. 3-18.

Knarrström, Annika. Rum för den tidiga kristna tron. Sid. 19-39.

Häggström, Leif. Lövtäkt i Västsverige – fragment av ett biologiskt kulturarv. Sid. 40-49.

Kyvik, Gro. Fenomenologiske perspektiver på tid i arkeologi. Sid. 50-57.

META 2001 4

Wienberg, Jes. Arkæologi, pseudoarkæologi og sakral topografi. Sid. 3-31.

Bentz, Emma. RURALIA IV. Summering av en konferens med temat ”The rural house from the Migration Period to the oldest still standing buildings”. Sid. 32-41.

Valors, Magdalena. Spanish medieval archaeology: an approach with a brief bibliography. Sid. 42 -57.

META 2024