Organisation

Föreningens organisation

Medlem i Historiskarkeologiska föreningen är den som betalat in medlemsavgiften. Avgiften betalas per kalenderår. Som medlem stödjer du föreningens verksamhet och får tidskriften, som utkommer under början av året.

Styrelsen och redaktionen arbetar ideellt och utgivningen av META finansieras av medlemsavgifter. Utöver detta erhöll vi 2019 ett bidrag till jubileumssymposiet och tidskriftens utgivande från Oscar Montelii fond, SAU forskningsfond, Arkeologgruppen, Stiftelsen Upplandsmuseet, Bohusläns museum, Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Kulturmiljövård samt Statens Historiska museum. Ett stort tack!

Styrelse 2019

Styrelsen utgörs 2019 av Joakim Kjellberg (ordförande), Mathias Bäck (vice ordförande), Lars Ersgård, Markus Fjellström, Gertie Eriksson, Marta Lindeberg och Johan Runer (ledamöter).

Redaktion

Redaktionen utgörs av en huvudredaktör, en biträdande redaktör samt av föreningens ordförande och vice ordförande.

Årsmöte

Årsmötet 2020 är planerat att äga rum i Visby i början av juni.