1994

META 1994 1

Gustin, Ingrid & Sabo, Katalin. Inledning. Kvinnor inom medeltidsarkeologi. Sid. 2-13.

Sellevold, Berit. Kvinnebegravelser i middelalderen. Sid. 14-21.

Dommasnes, Liv Helga. Hva ønsker vi å få vite om middelalderens samfunn? Kjønnsroller, genderverdier og forandringer. Sid. 22-34.

Arwill-Nordbladh, Elisabeth. Begriper vi begreppen? Om androcentrismen i några vanliga analytiska begrepp. Sid. 35-47.

Intervju med Roberta Gilchrist. Towards a more humanistic interpretation. Sid. 48-52.

Gilchrist, Roberta. Gender as an analytical category: The archaeology of medieval nunneries. Sid. 53-62.

Peterson, Bodil. Kvinnor och män i Birka. Sid. 63-70.

af Geijerstam, Jan. ”Det dolda budskapet”. Sid. 71-73.

Bokpresentationer. Sid. 74-84.

Aktuellt

Flodin, Lena. Stadsarkeologiskt GIS. Sid. 85-87.

META 1994 2

Redaktionellt. Sid. 1.

Erik Cinthios forskningsfond. Sid. 2.

McLees, Chris, Nordeide, Sæbjørg W., Petersén, Anna & Saunders, Tom. The production of archaeological knowledge: The theory and method of urban excavation. Sid. 3-29.

Andersson, Sofia & Svensson, Eva. Skramle i Gunnarskog – eller sagan om en medeltida ödegård. Sid. 30-38.

Landmark, Torbjørn. Fragmenter fra den svenske borgforskning. Sid. 39-47.

Tagesson, Göran & Wigh, Bengt. Ben och annat skräp – om osteologi och bebyggelseutveckling i det medeltida Linköping. Sid. 48-65.

Debatt

Nicklasson, Påvel. Inter armas tacet leges. Vapengravar, riksbildning och arkeologisk historieskrivning. Sid. 66-74.

Paasche, Knut. Den totale kontrollen, en utopi? – eller jeg ser det men jeg liker det ikke! Sid. 75-81.

Litteratur

Wienberg, Jes. Fra ridderspore til træsko. Sid. 82-89.

Mogren, Mats. Anmälan av Castella Maris Baltici I. Sid. 90-91.

Mogren, Mats. Anmälan av Ny Varberg – staden som blev kungsgård. Sid. 92-93.

META 1994 3-4

Harrisson, Dick. Etnicitet i historisk forskning: även ett tidigmedeltida problem. Sid. 3-12.

Zbigniew, Kobyliński. Early Slavs – are they archaeologically visible? Sid. 13-27.

Martens, Jes. Kampen om Forhistorien. Om etnicitet og brugen af etniske tolkninger i den førromerske jernalder. Sid. 28-48.

Price, Neil. Acts of identity? Ethnicity and architecture in the Viking Age. Sid. 49-71.

Werbart, Bozena. “Ju fler rötter, desto mindre vajar ett träd i vinden”. Personliga tankar om arkeologi och etnicitet. Sid. 72-83.

Zachrisson, Inger. Beslagna bälten och ett par skidor – etnicitet är inte så enkelt. Sid. 84-97.

META 2024