2000

META 2000 1

Tesch, Sten. Det sakrala stadsrummet – den medeltida kyrkotopografin i Sigtuna. Sid. 3–26.

Monié Nordin, Jonas. Att skapa platser och få makt. Om maktens rumsliga ambitioner i Dalarna på 1300- och 1400-talen. Sid. 27–44.

Pelvonen, Karim; Haggrén, Georg & Niukkanen, Marianna. Den historiska arkeologin i Finland under 1990-talet. Sid. 45–59.

Suhonen, Veli-Pekka. Några tankar kring den finländska borgforskningens framtid. Sid. 60–65.

META 2000 2

Christophersen, Axel. Byen er død. Så hvad gjør vi med historien? Sid. 3–15.

Augustsson, Jan-Erik. ”Urbaniseringsprocesser i Västsverige” – rapport från ett forskningsprojekt. Sid. 16–25.

Karlenby, Leif & Ramström, Annica. Historisk arkeologi i forskning och antikvarisk beslutsgång. Sid. 26–38.

Werbart, Bozena. Judar under 1000-talet. Sid. 39–54.

META 2000 3

Elfwendahl, Magnus & Grundberg, Leif. Keramik & politik. En pilotstudie om materiell kultur ur ett norrländskt perspektiv. Sid. 2-29.

Regner, Elisabeth. Döden, makten och rummet i tre cistercienserkloster. Sid. 30-45.

Ylönen-Peltonen, Raija. Interpreting Children´s Graves in Early Christian Cemeteries in Finland – Two 11th – 13th Century Cemeteries in Southwestern Finland. Sid. 46-55.

Jäkärlä, Tiina. Armställningar från tre finska medeltida begravningsplatser – Korois I Åbo, Liikistö I Ulfsby och Kirkkailanmäki I Hollola. Sid. 56-63.

META 2000 4

Hansen, Gitte. Bydannelse og forklaringaf sociale fænomener. Individualisme, kollektivisme og Giddens strukturationsteori. Sid. 2-16.

Uotila, Kari. Stormannagården Laukko under medeltiden – den finländska landsbygden och kontakterna till Europa. Sid. 17-25.

Wienberg, Jes. Fæstninger, magasiner og symboler – østersøens flertydige kirker. Sid. 26-58.

META 2024