Call for Papers till META 2023

2022-10-13

Call for Papers till META 2023

Nu söker vi artiklar till META 2023!

Välkommen att lämna in artikelförslag till nästa nummer av META – tidskriften för verksamma inom historisk arkeologi i Norden. För 2023 års nummer välkomnar vi syntetiserande artiklar inom hela ämnesbredden - med lokal till global räckvidd och kronologisk spännvidd från yngre järnålder till samtiden.

Skicka ett mail som kort redogör för artikelns innehåll, preliminär titel och ungefärlig omfattning i text och bild till redaktion@histark.se

Artikelförslag beaktas löpande och i turordning. Deadline för tryckfärdigt manus är den 1 februari. Se ytterligare instruktioner för författare på: www.histark.se/pages/forfattaranvisningar

Vi ser fram emot att läsa era bidrag

/ Meta-redaktionen