2017

META 2017

Eriksson, Niklas. Svärdet (1663-1676) – ett regalskepp byggt på holländskt manér. Sid. 7-26

Postma, Frank, Schrickx, Christian & Bartels, Michiel H. They’re big, they’re greay, they are from Sweden…. – Swedish copper coins found in Golden Age West-Frisia (1611-1725), The Netherlands., Sid. 27-36

Haggrén, Georg. Etnicitetsbärande glasringar I tidigmedeltida Sverige? – om tolkningar av exklusiva smycken och små skräpsmycken. Sid. 37-48

Edberg, Rune. Isbjörnar och hermeneutik – Andréexpeditionens öde och några iakttagelser om källmaterial och förklaringsförsök. Sid. 49-62.

Bonow, Madeleine & Svanberg, Ingvar. Urban Ponds for Breeding Medicinal Leeches (Hirudo medicinalis LINNAEUS, 1758) in Sweden. Sid. 63-72.

Hansson, Martin. Småstäder och andra orter I senmedeltidens Småland. Sid. 73-86.

Larsson, Stefan. Kalmar: Små schakt – stora frågor. Sid. 87-97.

Rosén, Christina. Hundra år i Nya Lödöse – synen på staden då och nu. Sid. 99-113.

RECENSION

Edberg, Rune. Mats Burström. Skärvor av ett 1900-tal. Arkeologiska essäer. Sid. 114-116.