2016

META historiskarkeologisk tidskrift 2016

Ambrosiani, Björn. Alsnöhus och den vikingatida hallen på Alsnö – rekonstruktionsförslag. Sid. 7-24

Holback, Torbjörn. Hedningen från Strömmen – om en ovanlig grav i Uppland. Sid. 25-34

Källström, Magnus. Runor i puts – några nyfynd från Gotland och Västergötland. Sid. 35-50

Ytterberg, Niklas & Balksten, Kristin. Trade and use of building lime – early 19th-century lime barrels from an excavation in Uddevalla, Bohuslän. Sid. 51-68

Kjellberg, Joakim, Syse, Bent & Ölund, Anna. Hur mår svensk stadsarkeologi egentligen? – en summering och fortsatt diskussion utifrån Stadsarkeologiskt forum i Uppsala 2014. Sid. 69-86

Wehlin, Joakim. Falun, staden grundad på slagg.
- människans relation till slagg i en gruvstad från tidigmodern tid tills idag. Sid. 87-110

Öbrink, Mattias. Kulturella normer speglade av strukturer i en tidigmodern stad. Sid. 111-126

Seppänen, Liisa. Streets, seals or seeds as early manifestations of urban life in Turku, Finland. Sid. 127-154

Gardelin, Gunilla & Balic, Ivan. With people in focus. Sid. 155-170