2015

META Historiskarkeologisk tidskrift 2015

Christophersen, Axel. Et META – gjensyn, ved en av dem. Sid. 9-20

Ljungkvist, John. Gravar i en övergångsperiod. Sid. 21-44

Lindström, Dag & Tagesson, Göran. On spatializing history. Sid. 45-60

Jonsson, Kristina. Gravar och kyrkogårdar. Sid. 61-76

Haggrén, Georg. Archaeology and history. Sid. 77-94

Kivikero, Hanna. Interpretations of animal bones found in Finnish inhumation graves. Sid. 95-106

Reinfjord, Kristian. Staging Bathing in Cena Trimal chinois. Sid. 107-124

Ambrosiani, Björn. Stratigrafi Birka 1991–2011. Sid. 125-132

Rosendahl, Ulrika. The horizontal stratigraphy of a medieval hamlet. Sid. 133-148

Seppänen, Liisa. What’s going on between history and archaeology? Sid. 149-162

Kjellberg, Joakim. To organize the dead. Sid. 163-172

Westberg, Tomas. Naust – the boathouses of Nyköping and the echoes of power. Sid. 173-191