META Historiskarkeologisk tidskrift (2015-)

META 2019

Redaktionellt

TEMA: META 40 år

Mathias Bäck & Joakim Kjellberg. 40 år av META i bibliografisk betraktelse – eller META om META

Göran Tagesson. Stolt med inte nöjd – historisk arkeologi mellan generalister, specialister och soloartister.

Mette Svart Kristiansen. Middelalderen og Medeltiden – Et dansk perspektiv på arkæologiske møder og metamorfoser

Marte Spangen. Historisk arkeologi i Norge – en metadebatt.

Georg Haggrén. Historisk arkeologi i det forna Östsverige.

Alexandra Sanmark. Scotland’s ‘Mysterious Picts’ and Iceland’s ‘Saga Vikings’ – How Sources and Contexts Shape Research Agendas.

Jonas Monié Nordin. Industriarkeologi i norr – globala och lokala perspektiv på 1600-talets gruvindustri och industriarkeologi som arkeoogisk erfarenhet.

AKTUELLT

Rune Edberg. Sigtunanamnens arkeologi.

Magnus Lindberg & Iohannes Miaris Sundberg. Metalldetektering i stadsmiljö – utmaningar och möjligheter.

Linda Qviström. Lysande frånvaro – om senmedeltida lampor.

In Memoriam. Erik Cinthio 1921–2018.

META 2018

Edberg, Rune. Sigtuna – Kiev – Paris
– Olof skötkonungs ättlingar i politiskt korsdrag, Sid. 9-20

Roslund, Mats. Stadsbor – urbana aktörer, subjektiv interaktionism och social neurovetenskap i tidigmedeltidens Sigtuna och Nyköping. Sid. 21-46

Gustafsson, Stefan  & Lagerstedt, Anna. Markberedning som en källa till urbaniseringsprocesser – med exempel från kvarteret Fältskären i Enköping. Sid. 47-58

Seppänen, Liisa. Dirt, dung and sanitation in the medieval Turku – (Mis)Conceptions of medieval sanitation. Sid. 59-78

Toplak, Matthias. Deconstructing the deviant Burials – Kopparsvik and the Rite of Prone Burials in Viking Age Scandinavia. Sid. 79-110

Hansson, Anders. En samisk återbegravning. Sid. 111-126

Hansson, Martin , Nilsson, Pia  & Svensson, Eva. De obesuttnas arkeologi och kulturarv (ca 1700-1900). Sid. 127-140

META 2017

Eriksson, Niklas. Svärdet (1663-1676) – ett regalskepp byggt på holländskt manér. Sid. 7-26

Postma, Frank, Schrickx, Christian & Bartels, Michiel H. They’re big, they’re greay, they are from Sweden…. – Swedish copper coins found in Golden Age West-Frisia (1611-1725), The Netherlands., Sid. 27-36

Haggrén, Georg. Etnicitetsbärande glasringar I tidigmedeltida Sverige? – om tolkningar av exklusiva smycken och små skräpsmycken. Sid. 37-48

Edberg, Rune. Isbjörnar och hermeneutik – Andréexpeditionens öde och några iakttagelser om källmaterial och förklaringsförsök. Sid. 49-62.

Bonow, Madeleine & Svanberg, Ingvar. Urban Ponds for Breeding Medicinal Leeches (Hirudo medicinalis LINNAEUS, 1758) in Sweden. Sid. 63-72.

Hansson, Martin. Småstäder och andra orter I senmedeltidens Småland. Sid. 73-86.

Larsson, Stefan. Kalmar: Små schakt – stora frågor. Sid. 87-97.

Rosén, Christina. Hundra år i Nya Lödöse – synen på staden då och nu. Sid. 99-113.

RECENSION

Edberg, Rune. Mats Burström. Skärvor av ett 1900-tal. Arkeologiska essäer. Sid. 114-116.

META 2016

Ambrosiani, Björn. Alsnöhus och den vikingatida hallen på Alsnö – rekonstruktionsförslag. Sid. 7-24

Holback, Torbjörn. Hedningen från Strömmen – om en ovanlig grav i Uppland. Sid. 25-34

Källström, Magnus. Runor i puts – några nyfynd från Gotland och Västergötland. Sid. 35-50

Ytterberg, Niklas & Balksten, Kristin. Trade and use of building lime – early 19th-century lime barrels from an excavation in Uddevalla, Bohuslän. Sid. 51-68

Kjellberg, Joakim, Syse, Bent & Ölund, Anna. Hur mår svensk stadsarkeologi egentligen? – en summering och fortsatt diskussion utifrån Stadsarkeologiskt forum i Uppsala 2014. Sid. 69-86

Wehlin, Joakim. Falun, staden grundad på slagg.
- människans relation till slagg i en gruvstad från tidigmodern tid tills idag. Sid. 87-110

Öbrink, Mattias. Kulturella normer speglade av strukturer i en tidigmodern stad. Sid. 111-126

Seppänen, Liisa. Streets, seals or seeds as early manifestations of urban life in Turku, Finland. Sid. 127-154

Gardelin, Gunilla & Balic, Ivan. With people in focus. Sid. 155-170

META 2015

Christophersen, Axel. Et META – gjensyn, ved en av dem. Sid. 9-20

Ljungkvist, John. Gravar i en övergångsperiod. Sid. 21-44

Lindström, Dag & Tagesson, Göran. On spatializing history. Sid. 45-60

Jonsson, Kristina. Gravar och kyrkogårdar. Sid. 61-76

Haggrén, Georg. Archaeology and history. Sid. 77-94

Kivikero, Hanna. Interpretations of animal bones found in Finnish inhumation graves. Sid. 95-106

Reinfjord, Kristian. Staging Bathing in Cena Trimal chinois. Sid. 107-124

Ambrosiani, Björn. Stratigrafi Birka 1991–2011. Sid. 125-132

Rosendahl, Ulrika. The horizontal stratigraphy of a medieval hamlet. Sid. 133-148

Seppänen, Liisa. What’s going on between history and archaeology? Sid. 149-162

Kjellberg, Joakim. To organize the dead. Sid. 163-172

Westberg, Tomas. Naust – the boathouses of Nyköping and the echoes of power. Sid. 173-191