Tidskriften META

META Historiskarkeologisk tidskrift är tänkt som en plattform för alla som arbetar med historisk arkeologi inom såväl universitet, museer, myndigheter som inom exploateringsarkeologi.

Tidskriften utkommer en gång om året.

Tidskriften är en fristående fortsättning på META Medeltidsarkeologisk tidskrift, som utkom under åren 1979-2006.

omslag

Kommentera