Kategori: Tidskriften META

1980

META 1980 1

Debatt: Mer enn et hull i jorden?

Callmer, Johan. Kommentar. Sid. 2-4.

Christophersen, Axel. Svar till Johan Callmer. Sid. 4-6.

Stroh, Olof. Att gräva sig ett hål i jorden. Sid. 6-14.

Christophersen, Axel. Svar till Olof Stroh. Sid. 14-15.

Andrén, Anders. Biskopen som försvann. Sid. 16-18.

Järpe, Anna. Nomenklatur. Sid. 19-21.

Seitzer-Olausson, Deborah. Vår arkeologiska profil. Sid. 22-23.

Redin, Lars & Wahlöö, Claes. Åter till frågan om skrafferingssystem. Sid. 24-26.

Lindh, Jan. Ett frö, ett frö… Sid. 27-28.

Lundström, Sven. Hur skall man hitta något, när man inte får gräva? Sid. 29-30.

Jönsson, Karna. Om antikvarisk kyrkoarkeologi. Sid. 31-32..

META 1980 2

Redaktionellt. Sid. 1.

Redaktionen. Medeltidsutställningar. Sid. 2.

Dahlin, Elin, Nordeide, Sæbjørg Walaker & Stene, Erna. Oslo: Den nye middelalderutstillningen i Oslo og ulike synspunkter på det å lage utstilling.  Sid. 3-11, 14-15.

Aktuella undersökningar. Sid. 11-13.

Liebgott, Niels-Knud. Problemer og principper omkring en middelaldersamlings nyordning. Sid. 16-19.

Rosborn, Sven. Malmö museum utställer. Sid. 20-22.

Andersson, Aron. Kyrkligt och profant i medeltidsutställningen i Historiska museet i Stockholm. Sid. 23-24.

Moberg, Carl-Anders. Bättre sent. Sid. 25-26.

Wahlöö, Claes. Kalmar, Kalmar Mosterland. Sid. 27-28.

META 1980 3

Redaktionellt. Sid. 1.

Redin, Lars. Kvantitativ hållning och/eller teoretisk medvetenhet – ett problem i medeltidsarkeologi? Sid. 2-13.

Olssen, Olaf. Svar till Lars Redin. Sid. 14-15.

Bertelsen, Reidar. Et litet brev fra ødemarka. Sid. 16.

Næss, Jenny-Rita. Debatt. Sid. 17.

Stjernquist, Berta. Debatt: Har Kalmar uppstått ur intet? Sid. 18.

Wahlöö, Claes. Till en evolutionist. Sid. 19.

Cinthio, Erik. Litteratur: Lübeck i nytt ljus. Sid. 20-22.

Behövs META? Sid. 23

META 1980 4

Redaktionellt. Sid. 1.

Redaktionen. Publicering av stadsgrävningar. Sid. 2-3.

Gustafsson, Jan-Helmer. Uppsala. Sid. 3-4.

Douglas, Margareta & Ödman, Anders. Helgeandsholmenpublikationen. Sid. 4-5.

Ekre, Rune. Om Lödöseprojektet. Försök till enkätsvar. Sid. 5-8.

Rosborn, Sven. Malmö. Sid. 8-10.

Jansen, Henrik M. Svendborg. Sid. 10-12.

Bencard, Mogens. Vedr. Byarkeologiske undersøgelser i Ribe. Sid. 13-14.

Eriksson, Jan E. G. Publiceringsplaner i Tönsberg. Sid. 14-16.

Redaktionen. Försök till sammanfattning. Sid. 17.

Christophersen, Axel. Publisering av store byarkeologiske undersökelser: Problem og strategi. Sid. 18-30.

Man gräver också i norr… Sid. 30.

Larsson, Lars & Bjelm, Leif. Georadar i arkeologins tjänst. Sid. 31-32.

Romberg, Thomas & Wihlborg, Anders. Georadar för att spåra fornlämningar? Sid. 33.

Bertelsen, R. Nordiska forskarkurser. Sid. 34.

Lundström, Sven. Medeltidskonferens i Sigtuna. Sid. 35-36.

Kommentarer inaktiverade för 1980 Publicerat i

1979

META 1979 1

Redaktionellt: Vad är Meta?. Sid. 3

Christophersen, Axel. Arkeologi: Mer enn et hull i jorden?  Sid. 4–8.

Wihlborg, Anders. Grävningssäsongen 1979. Sid. 12–13.

Folin, Catharina. Kvarteret Bromsgården i Örebro. Sid. 14.

Malmer, Brita. Sveriges medeltida mynthistoria i ny belysning. Sid. 15–16.

Wahlöö, Claes. Grävsked kolskoffa och spann. Sid. 18­–19.

Andrén, Anders. I Fält: Ett flexibelt rutsystem. Sid. 21–21.

Mandahl, Aina. Litteratur: Bryt ”agrarkrisen” inom arkeologin! Sid. 22.

META 1979 2

Redaktionellt. Sid. 3.

Christophersen, Axel. Arkeologi: Mer enn et hull i jorden?  Sid. 4–8.

Jennbert-Spång, Kristina. Apropos forum för arkeologer. Sid. 9.

Redaktionen. Frågor kring medeltidsarkeologi. Sid. 10.

Stjernquist, Berta, Baudou, evert, Malmer, Mats P & Cinthio, Erik. Synpunkter på medeltidsarkeologi. Sid. 11-16.

Knutsson, Helena, Nordeman, Kjell, Sandstedt, Fred & Zerpe, Leif. Debatt: Skrafferingsproblem. Sid. 17-18.

Andersson, Hans, Broberg, Birgitta & Hasselmo, Margareta. Medeltidsutbildning. Sid. 19-20.

Ödman, Anders. Arkeologens isolering och andra stötestenar. Sid. 21-23.

Bergman, Kjell & Billberg, Ingmar. I fält: Data till nytta?? Sid. 24-27.

Arkeologi i Norrland. Sid. 28.

Sundnér, Barbro. Litteratur: The Archaeological Study of Churches. Sid. 29-30.

Kommentarer inaktiverade för 1979 Publicerat i

Några tankar om nya Metas framtid

Jag har nu tagit del av första numret av nya Meta. Jag var dessutom (som enda icke-styrelseledamot!) närvarande på HAF:s årsmöte och åhörare till den diskussion som fördes om nya Metas inriktning. Jag har några synpunkter, ingen har bett om dem, och om de är ovälkomna kan det inte hjälpas.

Jag tror att Metas målgrupp bör vara arkeologer och arkeologistudenter i Norden. Norden är på många sätt en kulturell enhet och med en gemensam – stark – arkeologisk forskningstradition. Jag tror att det är detta som bör vara referensramarna för Meta, som då kan spela en viktig roll inte bara som presentatör av ny forskning utan också i erfarenhetsutbytet.

Att skandinaver och svenskspråkiga i Finland skriver på engelska i Meta tycker jag är att binda ris åt egen rygg. Det finns ju hur många bra engelskspråkiga tidskrifter som helst att medverka i, om man rent allmänt önskar publicera en vetenskaplig artikel. Att fortsätta att skriva på skandinaviska språk i vetenskapliga sammanhang är, tycker jag, också ett självändamål. Vi behöver slå vakt om och utveckla vår ämnesbehandling och terminologi för att inte drabbas av det som språkvetare kallar domänförlust. Språket skapar också en stimulerande samhörighet.

Vi som inte har engelska som första språk kan visserligen oftast få till en begriplig text (med hjälp av en granskare) men kan vi (och vill vi) diskutera seriösa frågor på vår ofta styltiga engelska? Kanske med en landsman, till råga på allt?

Likaså tror jag inte att det är någon bra idé att vidga Meta till den antika arkeologin. Den är på många sätt en särskild vetenskap och har många egna tidskrifter.

Meta bör, tycker jag, ha sitt fokus på Östersjöområdet.

 

Uppsala 13/4 2015

Rune Edberg
Fil. dr i arkeologi, Uppsala

META Historiskarkeologisk tidskrift (2015-)

META Historiskarkeologisk tidskrift 2015

Christophersen, Axel. Et META – gjensyn, ved en av dem. Sid. 9-20

Ljungkvist, John. Gravar i en övergångsperiod. Sid. 21-44

Lindström, Dag & Tagesson, Göran. On spatializing history. Sid. 45-60

Jonsson, Kristina. Gravar och kyrkogårdar. Sid. 61-76

Haggrén, Georg. Archaeology and history. Sid. 77-94

Kivikero, Hanna. Interpretations of animal bones found in Finnish inhumation graves. Sid. 95-106

Reinfjord, Kristian. Staging Bathing in Cena Trimal chinois. Sid. 107-124

Ambrosiani, Björn. Stratigrafi Birka 1991–2011. Sid. 125-132

Rosendahl, Ulrika. The horizontal stratigraphy of a medieval hamlet. Sid. 133-148

Seppänen, Liisa. What’s going on between history and archaeology? Sid. 149-162

Kjellberg, Joakim. To organize the dead. Sid. 163-172

Westberg, Tomas. Naust – the boathouses of Nyköping and the echoes of power. Sid. 173-191

 

META Historiskarkeologisk tidskrift 2016

Ambrosiani, Björn. Alsnöhus och den vikingatida hallen på Alsnö – rekonstruktionsförslag. Sid. 7-24

Holback, Torbjörn. Hedningen från Strömmen – om en ovanlig grav i Uppland. Sid. 25-34

Källström, Magnus. Runor i puts – några nyfynd från Gotland och Västergötland. Sid. 35-50

Ytterberg, Niklas & Balksten, Kristin. Trade and use of building lime – early 19th-century lime barrels from an excavation in Uddevalla, Bohuslän. Sid. 51-68

Kjellberg, Joakim, Syse, Bent & Ölund, Anna. Hur mår svensk stadsarkeologi egentligen? – en summering och fortsatt diskussion utifrån Stadsarkeologiskt forum i Uppsala 2014. Sid. 69-86

Wehlin, Joakim. Falun, staden grundad på slagg.
- människans relation till slagg i en gruvstad från tidigmodern tid tills idag. Sid. 87-110

Öbrink, Mattias. Kulturella normer speglade av strukturer i en tidigmodern stad. Sid. 111-126

Seppänen, Liisa. Streets, seals or seeds as early manifestations of urban life in Turku, Finland. Sid. 127-154

Gardelin, Gunilla & Balic, Ivan. With people in focus. Sid. 155-170

 

META Historiskarkeologisk tidskrift 2017

Eriksson, Niklas. Svärdet (1663-1676) – ett regalskepp byggt på holländskt manér. Sid. 7-26

Postma, Frank, Schrickx, Christian & Bartels, Michiel H. They’re big, they’re greay, they are from Sweden…. – Swedish copper coins found in Golden Age West-Frisia (1611-1725), The Netherlands., Sid. 27-36

Haggrén, Georg. Etnicitetsbärande glasringar I tidigmedeltida Sverige? – om tolkningar av exklusiva smycken och små skräpsmycken. Sid. 37-48

Edberg, Rune. Isbjörnar och hermeneutik – Andréexpeditionens öde och några iakttagelser om källmaterial och förklaringsförsök. Sid. 49-62.

Bonow, Madeleine & Svanberg, Ingvar. Urban Ponds for Breeding Medicinal Leeches (Hirudo medicinalis LINNAEUS, 1758) in Sweden. Sid. 63-72.

Hansson, Martin. Småstäder och andra orter I senmedeltidens Småland. Sid. 73-86.

Larsson, Stefan. Kalmar: Små schakt – stora frågor. Sid. 87-97.

Rosén, Christina. Hundra år i Nya Lödöse – synen på staden då och nu. Sid. 99-113.

RECENSION

Edberg, Rune. Mats Burström. Skärvor av ett 1900-tal. Arkeologiska essäer. Sid. 114-116.

Kommentarer inaktiverade för META Historiskarkeologisk tidskrift (2015-) Publicerat i Taggad ,

Redaktion

Redaktion 2017

Redaktionen utgörs av Joakim Kjellberg (ansvarig utgivare), Mathias Bäck (huvudredaktör), Lena Beronius Jörpeland, Rune Edberg, Lars Ersgård, Kristina Jonsson, Ann-Mari Hållans Stenholm, Linda Qviström, Johan Runer och Anders Wikström.

Kontakt

Redaktionen: tidskrift [snabela] histark.se

Hemsidan: web [snabela] histark.se

Föreningen: forening [snabela] histark.se

Medlemskap: medlem [snabela] histark.se

 

Kontakt

Redaktionen: tidskrift [snabela] histark.se

Hemsidan: web [snabela] histark.se

Föreningen: forening [snabela] histark.se

Medlemskap: medlem [snabela] histark.se

 

Tidskriften

META Historiskarkeologisk tidskrift är tänkt som en plattform för alla som arbetar med historisk arkeologi inom såväl universitet, museer, myndigheter som inom exploateringsarkeologi.

Tidskriften utkommer en gång om året.

Tidskriften är en fristående fortsättning på META Medeltidsarkeologisk tidskrift, som utkom under åren 1979-2006.

omslag