Kategori: META 1979-2006

2006

META 2006 1

Frydenberg, Hilde Sofie.  Massematerialenes ubestemmelighet? Sid. 3-11.

Puputti, Anna-Kaisa.  A zooarchaeological study on animal husbandry and game exploitation in the 17th century Tornio, Northern Finland. Sid. 12-28.

Roslund-Forenius, Ylva. Flottningslämningar- en del av vår skogshistoria. Sid. 29-44.

Svensson, Eva. Stora Ådalen. Kulturmiljön och dess glömda förflutna. En recension. Sid 41-45.

Wienberg, Jes. Middelalderlige vandmøller. Recension. Sid 46-50.

Roslund, Mats. Dop och död – danska korståg med nutidskänsla. En recension av ”Danske korstog. Krig og mission iØstersøen”. Sid. 51-54.

META 2006 2

Sven Isaksson, Sven. Ur skogen -Förändringar i människans relation till den vilda naturen under järnålder och tidig medeltid. Sid. 3-14

Rundberget, Berndt. Perspektiver på jernproduksjon i Gråfjellområdet. Sid.15-32.

Hennius, Andreas. Om den tidiga tjärframställningens historia. Sid 33-42.

Forenius, Svante. Järnhantering i gränsland. Sid. 43-55.

Nilsson, Ing-Marie. Anmälan av Jan Eric Sjöbergs bok ”Att återerövra det förflutna. Georg F. L.Sarauw. Botanikern som blev arkeolog”. Göteborgs Stadsmuseum 2005. Sid. 56-57.

META 2006 3

Lucas, Gavin & Snæsdóttir, Mjöll. Archaeologies of Modernity in the Land of Sagas. Sid. 5-18.

Wienberg, Jes. Kirkearkæologi – fra stil til kulturarv. Sid. 19-29.

Knarrström, Annika. Den okände soldatens okända grav – arkeologin om historiska slagfältsgravar. Sid. 31-56.

Myrberg, Nanouschka. Svears rätt och nationalismens drake – om en mytisk gemenskap. Sid. 57-68.

Øye, Ingvild. ”Den medeltida byns sociala dimensioner” – nye tilnærminger til den skånske landsbyen. Sid. 69-79.

META 2006 4

Larsson, Mats. Hjortpark, kronoskog och ladugård- nya perspektiv på Skyttsie Hage på Skanörs ljung. Sid. 3-18.

Magnell, Ola. Att befolka en stadsdel- Pälsare i det medeltida kvarteret Blekhagen, Lund. Sid. 19-34.

Götlind, Anna & Nilsson, Ola. Järnräntor och slaggvarp – en studie av metallproduktionen på ”Näveberg”. Sid. 35-52.

Anglert, Mats &  Knarrström,  Annika.  Sentida bosättningar och historisk arkeologi – knappast en marginell historia! Sid. 53-80.

Kommentarer inaktiverade för 2006 Publicerat i

2005

META 2005 1

Bodin, Sara, Hulling, Hans, Pettersson, Susanne & Svensson, Eva. Olika perspektiv på föremål. Materiell kultur hos obesuttna ca 1900. Sid. 3-20.

Cornell, Per. Vad bör göras? Om arkeologi, eklektoretorik och Svestads ordning. Sid. 21-27.

Hegardt,  Johan. Adjö Asgeir Svestad. Välkommen, Jes Wienberg. Sid. 28-34.

Karlsson, Håkan. En retorisk bumerang. Asgeir Svestad och (u)arkeologin. Sid. 35-40.

Notelid, Michel. Varför begrundan måste komma före disciplinen.  Sid. 41-45.

Rundkvist, Martin. Arkeologer tittar på gamla saker för att ta reda på hur det var att leva för

länge sedan. Sid. 46-52.

Herschend, Frands. Argumentation ad hominem i dag och för 160 år sedan. Sid. 53-59.

Kristiansen, Kristian. Hvorfor nysgerrigheden må komme først. Svar til Asgeir svestad.Sid. 60-63.

META 2005 2

Jönsson, Lars & Kockum, Jan. Att sätta gränser. Sid. 3-20.

Ifverson, Patric & Heimer, Olle.  Almdala. En storgård från sen vikingatid och tidig medeltid i Lockarp, Skåne.  Sid.  21-38.

Ingwald, Johan & Löwgren, Karin. Fynd med kyrklig anknytning från en medeltida gård i Bunkeflo.

Sid. 39-51.

Ratilainen, Tanja. Building plan left unfinished? Excavation project at St. Lawrence Church of

Hämeenkoski. Sid. 52-65.

Wienberg, Jes. Historisk arkæologi i samtiden. Sid. 66-76.

META 2005 3

Myrberg, Nanouschka. Numismatik mellan historia och arkeologi. Introduktion och pulstagning. Sid. 3-10.

Horsnaes, Helle W. Når mønter ikke er penge – et eksempel på postmodernistisk numismatik. Sid. 11-20.

Ingvaldsen, Håkon. Mellom objekt og symbol. Kontekstbaserte tolkningsteorier for mynters oppkomst og funksjon fra antikken til vår tid. Sid. 21-36.

Kilger, Christoph. På jakt efter människorna bakom mynten. Tolkningsmöjligheter inom det numismatiska och historiskarkeologiska forskningsfältet. Sid. 37-52

Moesgaard, Jens Christian. Bønders møntbrug i middelalderen. Hvad detektorfundne mønter fortæller. Sid. 53-65

META 2005 4

Pettersson, Claes. Farlig historia – arkeologi bland miljögifter. Sid.3-13.

Svestad, Asgeir. ”Til helvete med Thomsen” -En siste replikk. Sid. 14-17.

Hjørungdal, Tove. Instead of a Review: Outline and Discussion of a Book on Johanna Mestorf, a Lady Amongst 500 Gentlemen. Sid.18-37.

Petersson, Bodil. Arkeologi som populärkultur. Recension av Cornelius Holtorfs bok ”From Stonehenge to Las Vegas: Archaeology as Popular Culture”. Sid.38-46.

Klackenberg, Henrik.  Mynt, myntfynd och ekonomi i Danmark 1241-1340. Sid.47-50.

Nilsson Stutz, Liv. Äntligen! Bredd och djup om arkeologi och etik från en svensk horisont. Sid.51-53.

Bentz, Emma, Lagerstedt, Anna & Svensson, Eva. Hantverk på den medeltida landsbygden. Konferensrapport från Ruralia VI. Sid. 54-61.

Kommentarer inaktiverade för 2005 Publicerat i

2004

META 2004 1

Risan, Thomas. Kirkegården på Domkirkeodden. Om kjønn og kristenrett. Sid. 3-20.

Hägerman, Britt-Marie. Grodor, grodor, grodor. Vad gör alla dessa grodor här? Sid. 21-36.

Bentz ,Emma. Mer än en by – presentation av ett projekt. Sid 37-48.

Magdalena Naum. Slavic Bornholm – searching for the interactions between Bornholm and the north-western Slavic area ca 900 – 1259. Sid. 49-58.

META 2004 2

Suhonen, Mervi. Optimism, pessimism and fruitful compromises Consequences of flexibility in stratigraphy. Sid. 3-14.

Fogelberg, Kerstin, Gradelin, Gunilla & Menander , Hanna. Ve och fasa. En diskussion kring bruket av faser. Sid. 15-30.

Svart Kristiansen, Mette. Serie -matrix. Et redskab til bearbejdning og formidling af stratigrafi. Sid. 31-43.

Linaa Larsen,  Jette & Hjermind, Jesper. Keramik og Tak fra Viborg Søndersø. Preliminære resultater af forskningsprojektet Viborg Søndersø 2001. Et pilotprojekt for tværfaglig forskning og metodeudvikling i dansk byarkæologi. Sid. 44-56.

Lehtonen, Hannele & Uotila, Kari. Digitization of stratigraphy. Experiences from the excavations of the medieval town of Naantali, Finland. Sid. 57-64. 

Heimdahl, Jens. Ögonblick och kontinuitet. Horisontbegreppets användbarhet inom kulturlagerstratigrafi. Sid 65-74.

Sarnäs, Per. Att ha metoden som mål?Några reflektioner med utgångspunkt i matjordsarkeologi. Sid. 75-80.

META 2004 3

Högberg , Anders. Historiemedvetande och uppdragsarkeologi – tankar om alternativa

Kunskapsmål. Sid. 3-18.

Holtorf, Cornelius. Arkeologi som äventyr. Sid. 19-25.

Wienberg, Jes. Arkæologi, filosofi og retorik. Sid. 26-37.

Svestad, Asgeir. Hvorfor oldsakene må komme først. Svar til Jes Wienberg. Sid. 38-47.

Christensen, Tina. Det bliver aldrig det samme igen! En anmeldelse af Hans Christian Petersens artikel. Sid. 48-51.

META 2004 4

Knarrström, Bo. Slaget vid Landskrona 1677. Resultat från arkeologiska undersökningar av slag

fältet vid Ylleshed. Sid 3-39.

Högberg, Anders. Bilder av skånsk uppdragsarkeologi hos allmänheten och i dagspress.Sid. 40-55.

Ekengren, Fredrik. The Interplay of Past and Present: Papers from a session held at the 9th annual

EAA meeting in St. Petersburg 2003. En anmälan. Sid. 56-58.

Kommentarer inaktiverade för 2004 Publicerat i

2003

META 2003 1

Andersen, Vivi Lena & Lund, Julie. Borger og byrum – om en magtforhandling på byens torv i senmiddelalderen. Sid. 3-13.

Belsky, Stanislav, Saksa, Aleksanteri & Suhonen, Mervi. Stadsarkeologi i Viborg. Sid 14-30.

Nilsson, Ing-Marie. Härskarsymbol och högsäte – om betydelsen av västmarkeringar i romanska kyrkor. Sid. 31-49.

Häggström, Leif. Svart kol blir vitt guld. Sid. 50 -56.

Wienberg, Jes. Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor – en recension. Sid. 57-60.

META 2003 2

Isaksson, Sven. Döden i grytan. Dråpet på en man som hette Sölve. Sid. 3-17.

Nilsson Schönborg, Göte & Rosén, Christina. Om värdet av keramik. Kärl i jordfynd, bouppteckningar och den arkeologiska litteraturen. Sid. 18-40.

Hansson, Martin. Museerna och framtiden. Reflektioner med anledning av en pågående debatt. Sid. 41-48.

Larsson, Stefan. Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia. En anmälan. Sid. 49-56.

META 2003 3

Heimdahl, Jens. Den urbana naturen. Synen på urbana kulturlager i mötet mellan arkeologi och kvartärgeologi. Sid. 3-19.

Nordanskog, Gunnar. Dubbla budskap – Sigurd på stavkyrkoportalen. Sid. 20-33.

Mire, Sada. Ayodhya-konflikten. Hur länge ska arkeologerna tillåta att den inomdisciplinära debatten tystas av politiska hänsynstaganden? Sid. 34- 48.

Jonsson, Kristina. Tidigmedeltida gravar i England och Wales— referat, reflektion, recension. Sid. 49-60.

Wienberg, Jes. Welinders svenska arkeologihistoria. Sid. 61-64.

META 2003 4

Tagesson, Göran. Vetande att intet är vissare än Döden… Gravar och människor i Linköping genom 700 år. Sid. 3-14.

Jonsson, Kristina. ”Döden gör mig inte häpen…” Om undersökningar av gravar från historisk

tid och exemplet den Soldanska gravkammaren. Sid. 15-24.

Bergman, Anna. Undersökningen av gravkor 103 i Klara kyrka i Stockholm. Sid. 25-33.

Andersson, Hans. Erkebispegården i Trondheim. Beste tomta i by´n. En granskning av en nyutkommen avhandling. Sid. 34- 48

Falk Boreklev, Ann-Britt. Hett som i Helvetet. En stratigrafisk resa genom eld och vatten. Anmälan. Sid 49-50.

Kommentarer inaktiverade för 2003 Publicerat i

2002

META 2002 1

Wallerström, Thomas. Hä­lsingland, medeltidens Sverige och begreppet ­centralmakt­. Reflexioner kring Mats Mogrens ­Faxehus i maktens landskap. En historiskarkeologi. Sid.3-24.

Pedersen, Morten. HovedkirkeriDanmark. Sid. 25-48.

Hermansson, Lars. Kungahä­lla som maktbas. Staden i dess sociopolitiska och ideologiska kontext: 1123-1135. Sid. 49-66.

META 2002 2

Andersson, Hans. Tankar och perspektiv – ja, slutsummering, nja. Avslutningsföreläsning 31 okt, 2001.Sid. 3-21.

Andrén, Anders. Efter medeltidsarkeologi? Sid. 22-29.

Gansum, Terje. Hestesko og hesteskosøm som kildemateriale. Sid. 30-38.

Mogren, Mats. Medeltida gränser – förhandlande, manipulerande, dynamiska. Sid. 39-48.

Lind, Niels. Bayesian Analysis of the Alignments of Bornholm´s Medieval Churches. Sid. 49-55.

Haagensen, Erling. Kirker, geometri og statistik. Sid. 56-68.

META 2002 3

Berg, Kristian. Museerna och diagnosen. Sid. 3-8.

Malmlöf, Maria. Kalmar länsmuseum i ett framtidsperspektiv. Sid. 9-19.

Alin, Margareta. Museet och Människan. Om utställningsfilosofi just nu. Sid. 20-28.

Westerdahl, Christer. Skånes maritima kulturarv. Ett nätverk för maritim kulturhistoria. Sid. 29-41.

Larsson, Stefan. De arkeologiska nätverken i Skåne: historisk arkeologi. Sid. 42-45.

Anund, Johan & Bäck, Mathias. Att samla till en ny giv i Mellansveriges städer. Nätverket Stadsarkeologiskt Forum har skapats. Sid 46-50.

META 2002 4

Uotila, Kari. Åbo medeltida rådhus – en stenbyggnad vid ett medeltida torg. Sid. 3-18.

Balic, Ivan. Det sociala rummet som en spegling av styrkerelationer. Sid. 19-26.

Theliander, Claes. Kultplatskontinuitet i Västergötland? Ett inlägg i en nygammal debatt. Sid. 27-34.

Kyhlberg, Ola. Huvudgårdar och herravälden – recension av Martin Hansson avhandling. Sid. 35-49.

Jerkert, Jesper. Bayesiansk förvirring. Sid. 50-53.

Wienberg, Jes. Kirker, statistik og vrøvl. Sid. 54-59.

Kommentarer inaktiverade för 2002 Publicerat i

2001

META 2001_1

Ekman, Tomas. En He-man i vadmal- Stormannen som arkeologisk fiktion. Sid 3-12.

Alén, Vesa. Från svärd till knappnålar. Relationen mellan nya grävningsmetoder och föremålsfynd i utgrävningen av några kyrkor på 1960- 1980- talen. Sid. 13-23.

Taivainen, Jouni. Tyrväntö sockens bosättningshistoria från järnålder till medeltid. Sid. 24-40.

Bäck, Mathias. Ny bok om bebyggelsehistoria och arkeologi i Laukko, Finland. Sid. 41-43.

Högberg, Anders. Barn och materiell kultur- reflexioner kring en läsning. Sid. 44-47.

Bäck, Mathias. Report from a seminar on red earthenware. Sid. 48-54.

META 2001_3

Edberg, Rune. Rurik, Jaroslav den vise och Djingis khan. Sid. 3-18.

Knarrström, Annika. Rum för den tidiga kristna tron. Sid. 19-39.

Häggström, Leif. Lövtäkt i Västsverige – fragment av ett biologiskt kulturarv. Sid. 40-49.

Kyvik, Gro. Fenomenologiske perspektiver på tid i arkeologi. Sid. 50-57.

META 2001_4

Wienberg, Jes. Arkæologi, pseudoarkæologi og sakral topografi. Sid. 3-31.

Bentz, Emma. RURALIA IV. Summering av en konferens med temat ”The rural house from the Migration Period to the oldest still standing buildings”. Sid. 32-41.

Valors, Magdalena. Spanish medieval archaeology: an approach with a brief bibliography. Sid. 42 -57.

Kommentarer inaktiverade för 2001 Publicerat i

2000

META 2000 1

Tesch, Sten. Det sakrala stadsrummet – den medeltida kyrkotopografin i Sigtuna. Sid. 3–26.

Monié Nordin, Jonas. Att skapa platser och få makt. Om maktens rumsliga ambitioner i Dalarna på 1300- och 1400-talen. Sid. 27–44.

Pelvonen, Karim; Haggrén, Georg & Niukkanen, Marianna. Den historiska arkeologin i Finland under 1990-talet. Sid. 45–59.

Suhonen, Veli-Pekka. Några tankar kring den finländska borgforskningens framtid. Sid. 60–65.

META 2000 2

Christophersen, Axel. Byen er død. Så hvad gjør vi med historien? Sid. 3–15.

Augustsson, Jan-Erik. ”Urbaniseringsprocesser i Västsverige” – rapport från ett forskningsprojekt. Sid. 16–25.

Karlenby, Leif & Ramström, Annica. Historisk arkeologi i forskning och antikvarisk beslutsgång. Sid. 26–38.

Werbart, Bozena. Judar under 1000-talet. Sid. 39–54.

META 2000 3

Elfwendahl, Magnus & Grundberg, Leif. Keramik & politik. En pilotstudie om materiell kultur ur ett norrländskt perspektiv. Sid. 2-29.

Regner, Elisabeth. Döden, makten och rummet i tre cistercienserkloster. Sid. 30-45.

Ylönen-Peltonen, Raija. Interpreting Children´s Graves in Early Christian Cemeteries in Finland – Two 11th – 13th Century Cemeteries in Southwestern Finland. Sid. 46-55.

Jäkärlä, Tiina. Armställningar från tre finska medeltida begravningsplatser – Korois I Åbo, Liikistö I Ulfsby och Kirkkailanmäki I Hollola. Sid. 56-63.

META 2000 4

Hansen, Gitte. Bydannelse og forklaringaf sociale fænomener. Individualisme, kollektivisme og Giddens strukturationsteori. Sid. 2-16.

Uotila, Kari. Stormannagården Laukko under medeltiden – den finländska landsbygden och kontakterna till Europa. Sid. 17-25.

Wienberg, Jes. Fæstninger, magasiner og symboler – østersøens flertydige kirker. Sid. 26-58.

Kommentarer inaktiverade för 2000 Publicerat i

1999

META 1999 1

Wienberg, Jes. Flugten fra middelalderen. Sid. 3-17.

Drake, Knut. Finlands nya medeltid. Sid. 18-23.

Gansum, Terje. Veierutenforbindelse? Positivisme og socialteori i veiforskningen. Sid. 24-37.

Molaug, Petter. B. Noen tanker om representativitet ved middelalderske bygravninger. Sid. 38-48.

Olsson, Anders. Spår av avfallshantering i ett urbant sammanhang. Sid. 49-65.

META 1999 2

Wagnkilde, Hanne. Slaviske træk i bornholmske grave fra tiden omkring kristendommens indførelse. Sid. 3–20.

Ingemark, Dominic. Kontrafaktisk arkeologi – Alternativa förflutna som analytiskt instrument för arkeologisk tolkning. Sid. 21–33.

Jörmyr, Carola. Ystad och byggnadsvården – en studie i behandlingen av byggnadsarkeologiskt källmaterial under 1900-talet. Sid. 34–48.

Haggrén, Georg. Två perspektiv på den materiella kulturen på slott och sätesgårdar under den äldre vasatiden. Sid. 49–62.

META 1999 3

Karlsson, Håkan. Den kritiska dialogens nödvändighet. Svensk arkeologi inför det 21 århundradet. Sid. 3-19.

Larsson, Stefan. Källmaterialets olidliga lätthet – en fortsättning på diskussionen kring arkeologins ursprung. Sid 20-28.

Wienberg, Jes. Vindmøller men ingen mel.  Sid.29-30.

Saunders, Tom. Några slutsatser från att intiegrera skriftliga källor och stratigrafi. Sid. 31-44.

Lorén, Dan. En skogsarbetarkojas bekännelser. Sid. 45-59.

META 1999 4

Häggström, Leif H. Något om metalldetektorns nytta och förtret utifrån erfarenheter inom Vitteneprojektet. Sid. 3–11.

Jonsson, Kristina. Bland barnaföderskor, spädbarn och ”vuxna barn” – social och religiös kontroll speglad i gravmaterialet från Västerhus. Sid. 12–35.

Linaa Larsen, Jette. Fra skår til strukturer. Multivariable analysemetoder anvendt på dansk keramik fra senmiddelalder og renæssance. Sid. 36–44.

Nicklasson, Påvel. Gudfasts gård i Stafsinge. Sid. 45–57.

Kommentarer inaktiverade för 1999 Publicerat i

1998

META 1998 1

Eriksdotter, Gunhild, Gardelin, Gunilla & Wallin, Pia. ”Från byggnad till dokument” – en presentation av ett byggnadsarkeologiskt projekt. Sid. 3-25.

Magnusson, Gert. Järnverk och bergsbruk under medetiden. Sid. 26-47.

Gustin, Ingrid & Schmidt Sabo, Katalin (introduction). ”Medieval Europé Brugge – 97” & 7 questions to 7 countries. Sid. 48-66.

META 1998 2

Berglund, Birgitta. Historisk arkeologi og utvikling av arkeolgi i konfrontasjon med tekst og bilde. Sid. 3-19

Larsson, Stefan & Johansson Hervén, Conny. Källmaterialsproduktion och förståelsehorisonter i stadsarkeologin. Sid. 20-41.

Carlsson, Tom. Det enskilda kristnandet – en kristen grav från vikingatidens Östergötland. Sid. 42-50

Lindeblad, Karin & Nielsen, Ann-Lili. Munkeboda – en presentation av en pågående borgundersökning i Östergötland. Sid. 51-59

META 1998 3

Carelli, Peter. Varubytet i medeltidens Lund Uttryck för handel eller konsumtion? Sid. 3-27

Jensen, Ola W. Källor till det förflutna Om tingens källvärde förr och nu. Sid. 28-41.

Nordeide Sæbjørg Walaker. Tekstens tyranni og brysomme konfrontasjoner Svar til Bergund i META 1998:2. Sid. 42-47.

Rosund, Mats. Arkeologisk metod och retorik – ett svar till Stefan Larsson och Conny Johansson-Hervén. Sid. 48-65.

META 1998 4

Cederlund, Carl Olof. Myten om vårt vikinga-ursprung. Sid. 3-24.

Sjöstrand, Per Olof & Tarsala, Ilse. Åland mellan järnålder och medeltid. Sid. 25-37.

Anund, Johan. Mångsysslare, småstäder och klassresor. Nordens bronshantverk som exempel på möjligheter inom socialarkeologi. Sid. 38-62.

Wienberg, Jes. Middelalderens Bornholm. Sid. 63-67.

Kommentarer inaktiverade för 1998 Publicerat i

1997

META 1997 1

Carelli, Peter. Skånsk borgforskning anno 1996 – en resumé. Sid. 3–13.

Hansson, Martin. Borg, befäst gård, huvudgård. Exempel från södra Småland. Sid. 14–31.

Magnusson, Gert & Mogren, Mats. Ängersjö – akademin i skogen. Sid. 32–45.

Nordeide, Sæbjørg W. Historisk arkeologi: mellom mennesker, metode og materialer. 46–61.

META 1997 2

Carlsson, Ronnie. Ålands kyrkor – en kritisk recension. Sid. 3-13.

Christophersen, Axel. ”…og han sat der lenge og vakta landet…” Momenter til en diskusjon om Konghelle i middelalderen. Sid. 14-32.

Roesdahl, Else. Dansk middelalder-arkæologi – nu og fremover. Tilltrædelsesforelæsning. Aarhus Universitet 11 april 1996. Sid. 33-47.

Wienberg, jes. Arkæologin, sproget og samfundet. Sid. 48-60.

Mogren, Mats. Hallström, forntiden, samtiden – och medeltiden. Sid. 61-64.

META 1997 3

Andrén, Anders. I Platons skugga – intryck av den efterantika arkeologin I Grekland. Sid. 3-36.

Roslund, Mats. På drift i tid och rum? Om informationspotentialen i komposita dokumentationsmaterial. Sid. 37-53.

Hiekkanen, Marcus. Några ord om 14C-dateringar av murbruk samt om bosättningskontinuitet på Åland. Sid. 54-59.

Lundström, Inga & Adolfsson, Gundula. Nordisk museifestival permanent i Stavanger. Sid 60-63.

META 1997 4

Christophersen, Axel. Byer? Hvilke byer? Tanker om byutvecklingen i Norge i middelalderen. Sid. 3-20.

Nordeide, Sæbjørg. W. Aktivitet i erkebispens anlægg i Norge, belyst ved gjenstandsmateriale. Sid. 21-32.

Häggström, Leif. H. Mot internationalism och globalt kulturarv. Sid. 33-46.

Niklasson, Påvel. Jes Wienberg och samhället. Sid. 47-52.

Wienberg, Jes. Stormænd, stormandkirker og stormandsgårde – kritiske reflektioner. Sid. 53-61.

Kommentarer inaktiverade för 1997 Publicerat i