Kategori: Medlemskap

Kontakt

Redaktionen: tidskrift [snabela] histark.se

Hemsidan: web [snabela] histark.se

Föreningen: forening [snabela] histark.se

Medlemskap: medlem [snabela] histark.se

 

Medlemskap

Som medlem stödjer du Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och får ett nummer av den tryckta tidskriften. Medlemskapet gäller ett kalenderår.

Du blir medlem genom att skicka uppgifter om namn, postadress och e-postadress till medlem [snabela] histark.se samt sätta in medlemsavgiften, 250 kr, på Plusgiro: 45 32 11-5 (kom ihåg att uppge ditt namn).

Vid utlandsbetalning, kontakta oss för mer information.

Som medlem ansvarar du själv för att dina adressuppgifter är aktuella.

Historiskarkeologiska föreningen

Historiskarkeologiska föreningen är en ideell förening vars syfte är att stimulera historisk arkeologi och historiskarkeologisk forskning genom att ge ut tidskriften META och att upprätthålla den digitala plattform som hör till denna.

Tidskriften är tänkt som en plattform för alla som arbetar med historisk arkeologi inom såväl universitet, museer, myndigheter som inom exploateringsarkeologi.

Tidskriften utkommer en gång om året.

Tidskriften är en fristående fortsättning på ”META Medeltidsarkeologisk tidskrift”, som utkom under åren 1979-2006.

Historiskarkeologiska föreningen på Facebook:
Historiskarkeologiska föreningen och tidskriften META