Organisation

Föreningens organisation

Medlem i Historiskarkeologiska föreningen är den som betalat in medlemsavgiften. Avgiften betalas per kalenderår. Som medlem stödjer du föreningens verksamhet och får tidskriften, som utkommer under början av året.

Styrelsen och redaktionen arbetar ideellt och utgivningen av META finansieras av medlemsavgifter. Utöver detta erhöll vi 2015 ett startbidrag från följande institutioner: Arkeologgruppen AB, Jönköpings läns museum, Statens historiska museer, Stiftelsen Kulturmiljövård, Societas Archaeologica Upsaliensis samt Upplandsmuseet. Ett stort tack!

Styrelse 2018

Styrelsen utgörs för närvarande av Joakim Kjellberg (ordförande), Mathias Bäck (vice ordförande), Lars Ersgård, Linda Qviström och Markus Fjellström.

Årsmöte

Årsmötet 2019 hålls kl 13 den 14 juni, på Historiska museet i Stockholm.

Kommentera