Organisation

Föreningens organisation

Medlem i Historiskarkeologiska föreningen är den som betalat in medlemsavgiften. Avgiften betalas per kalenderår. Som medlem stödjer du föreningens verksamhet och får tidskriften, som utkommer under början av året.

Redaktionen arbetar ideellt och utgivningen finansieras av medlemsavgifter. Utöver detta har vi 2015 erhållit startbidrag från följande institutioner: Arkeologgruppen AB, Jönköpings läns museum, Statens historiska museer, Stiftelsen Kulturmiljövård, Societas Archaeologica Upsaliensis samt Upplandsmuseet. Ett stort tack!

Styrelse/redaktion 2017

Styrelsen/redaktionen utgörs för närvarande av Joakim Kjellberg (ordförande/ansvarig utgivare), Mathias Bäck (vice ordförande), Lena Beronius Jörpeland, Rune Edberg, Lars Ersgård, Kristina Jonsson, Ann-Mari Hållans Stenholm, Linda Qviström, Johan Runer och Anders Wikström.

Årsmöte

Årsmötet 2018 hålls preliminärt den 1 juni, i Enköping. De medlemmar som så önskar kommer då att kunna hämta sitt nummer av tidskriften.

Kommentera