Bakgrund

Historiskarkeologiska föreningen är det nya namnet på det som tidigare hette Medeltidsarkeologiska föreningen. Namnbytet ägde rum i december 2013, efter att föreningen och tidskriften varit avsomnade i några år. Det sista numret i den gamla serien, 2006:4, utkom i maj 2007.

METAs redaktion har tidigare varit informellt knuten till arkeologiska institutionen vid Lunds universitet. Redaktionen har i regel utgjorts av doktorander i medeltidsarkeologi. Från andra delen av 1990-talet fanns det även en lokalredaktion i Stockholm.

Den nya tidskriften är tänkt att fortsätta i METAs anda. Eftersom tidskriften är planerad att komma ut en gång om året istället för fyra kommer det dock att bli svårare att upprätthålla en snabb debatt i tryckt form. Vi hoppas att det nya debattforumet kommer att kunna fylla samma funktion. Delar av debatten kan komma att publiceras i den tryckta tidskriften.

Kommentera